Aan wie geef ik deze cursus? Aan collega’s die affiniteit voor Orthodontie met Aligners hebben. Met deze cursus wil ik je Aligner behandelingen voorspelbaarder maken, zodat je tot een beter eindresultaat komt. In de cursus bespreek ik alle mogelijke malocclusies en geef ik je de protocollen om deze op te lossen. Ik bespreek alles stap voor stap, voor beginners, maar ook als je je lopende Aligners behandelingen naar een hoger niveau wil brengen.


  • Datum: 21-9-2024 09:00 - 22-9-2024 17:00
  • Locatie Rijksstraatweg 6, 3631 AC Nieuwersluis, Nederland (Kaart)
  • Meer informatie: Hotel Flora Batava

 

Beschrijving

We bespreken uitgebreid en stap voor stap:

Diagnose                             Klasse III

Behandelplanning             Rotaties

Kruisbeet                            Staging

Diepe Beet                         IPR

Open Beet                         Attachments

Crowding                           Evaluatie Behandelvoorstel

Spacing                              Communicatie met de Technicians

Klasse II                             Volwassenen en Tieners

Na de 2-daagse cursus ben je in staat om je eigen Aligner Casussen op te starten en/of te verbeteren.

Programma:

DAG 1:  21 september 2024                                  DAG 2:  22 september 2024       

9:00 - 17:30                                                            9:00  - 16:00

registratie:     9:00   - 9:15                          

aanvang cursus:     9:15   - 10:45                         aanvang cursus:     9:00   - 10:45

break:          10:45 - 11:15                                       break:          10:45 - 11:15

cursus:          11:15 - 13:00                                     cursus:         11:15 - 13:00

lunch:          13:00 - 14:00                                    lunch:           13:00 - 14:00

cursus:        14:00 - 15:45                                     cursus:         14:00 - 15:45

break:          15:45 - 16:00                                     break:          15:45 - 16:00

cursus:        16:00 - 17:30                                     cursus:         16:00 - 17:00

 met uitloop Q & A

diner:          18:00 uurAlgemene voorwaarden inschrijving

De cursus vindt plaats bij Flora Batava https://florabatava.com/ mede afhankelijk van het aantal deelnemers.

Opleidingsprijzen:

De prijzen zoals vermeld op het inschrijfformulier gelden per cursist. De prijzen zijn inclusief tijdens de opleiding uit te reiken koffie, thee, lunch en diner. Inclusief dranken.

Copyright:

Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafische voorstellingen en andere elementen die voorkomen tijdens de cursus zijn auteursrechtelijk beschermd. Het overnemen en kopiëren van teksten en/of illustraties is toegestaan op voorwaarde dat een geldige bron wordt vermeld. Het overnemen en kopiëren van teksten is niet toegestaan voor commerciële doeleinden, ook al wordt een geldige bron vermeld.

Elke inbreuk op bovenstaande, leidt tot rechtelijke vervolging, burgerlijke of strafrechtelijke, zonder afbreuk te doen op het recht op schadevergoeding voor Contrast B.V.

Ziekte:

Indien een cursist een cursusdag mist wegens ziekte, kan de betreffende dag worden ingehaald op een andere datum indien en voor zover er capaciteit beschikbaar is. Bij ziekte van de docent kan de cursusdatum worden geannuleerd en verzet worden.

Annulering:

Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.  Annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk plaats vinden. Indien annulering tot 7 weken voor aanvang van de cursus plaats vindt, is dit kosteloos. Indien annulering binnen 7 weken tot 4 weken plaats vindt, is 50% van de cursusprijs verschuldigd. Indien binnen 4 weken voor aanvang van de cursus plaats vindt, is 100% van de cursusprijs verschuldigd.

Annulering door Contrast B.V.:

Bij een te gering aantal cursisten houdt Contrast B.V. zicht het recht voor een opleiding te annuleren. Cursisten worden daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Doch tenminste 14 dagen voor aanvang van de cursus.

Factuur:

U ontvangt na inschrijving een factuur van de cursuskosten. U wordt verzocht deze factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Eventuele terugbetalingen vinden plaats binnen 14 dagen, minus de administratiekosten van €50,-.

Aansprakelijkheid:

Contast B.V. is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door een cursist, die is ontstaan tijdens of in verband met de cursus.

Vertrouwelijkheid:

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en nooit aan derden verkocht of vrijgegeven. Het opgegeven e-mailadres is niet toegankelijk voor derden. Uw adres gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over onze cursussen. Contrast B.V. conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. Mocht u er op een later moment  bezwaar  tegen hebben dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden  van informatie, stuurt u dan een mail  naar jsoechitram@gmail.com. 

Tijdens de cursus wordt er beeldmateriaal gemaakt voor promotie doeleinden. Deze zullen worden gebruikt voor de website en social media van drs. Jayand Soechitram.